ERWIN KAMP

HOOFDKRIJGSMACHTRAADSMAN BIJ DEFENSIE

OVER MIJ

INFORMATIE OVER MIJN WERK

Sinds 1999 ben ik als humanistisch geestelijk verzorger werkzaam bij de krijgsmacht. Na mijn specialistenopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en twee jaar te hebben gewerkt op het opleidingscentrum van het Korps Mariniers in Rotterdam ben ik overgeplaatst naar de operationele eenheden in Doorn. Hier ben ik met het Eerste en Tweede Mariniersbataljon uitgezonden geweest naar Ethiopië/Eritrea (2001) en Irak (2003). Aansluitend heb ik vier jaar op Curaçao gewerkt. Mijn werkzaamheden bestonden uit het individueel begeleiden van militairen, hun thuisfront en veteranen. Daarnaast organiseerde ik vormings- en bezinningsbijeenkomsten. Commandanten en andere leidinggevenden gaf ik gevraagd en ongevraagd advies. Van 2011 tot 2016 was ik namens de zes diensten geestelijke verzorging bij de krijgsmacht werkzaam als Coördinator Geestelijke Verzorging bij het Veteraneninstituut. De nadruk van mijn werkzaamheden lag op het verbinden van zorgvragen van veteranen en hun thuisfront met de geestelijke verzorging op de werkvloer. Tevens verzorgde ik ieder jaar een herdenking voor alle nabestaanden die een veteraan tijdens een vredesmissie hebben verloren. In 2012 (herdruk 2016) publiceerde ik samen met Dr. Michaela Schok het boek 'Na de missie, tips en tools voor militairen, veteranen en het thuisfront'. Met ingang van mei 2016 ben ik aangesteld als Hoofdkrijgsmachtraadsman (hoofd van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht).

GALERIJ

MIJN WERK IN BEELD

CONTACT

VOLG MIJ OOK OP SOCIAL MEDIA

EMAIL: ERWIN.KAMP@GMAIL.COM

TEL: +31 6 206 17 665

 

 © 2016 Joshua Kamp